Yayınlarım

Kitaplar

Askun, C.S, Baran, B., Karakus, T.,Kursun, E., Uzun, E., Adiyaman, Z., Onat, G., Demirel, F., Uzun, S. & Yalcinalp, S. (2006). Changing Face of Education: E-Learning (In Turkish), ISBN:978-975-6085-01-1, Ankara, Turkey: METU Alumni Association.

Kitap Bölümleri

Karakus, T. (2013). Bir Araştırma Metodolojisi Olarak Etkinlik Teorisi, Göktaş, Y., Çağıltay, K. (Eds).  Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğitilimler, (pp. 341-356),  PEGEM Akademi, Ankara.

Karakus, T. (2013). Practices and Potential of Activity Theory for Educational Technology Research, Spector, M., Merrill, D., Elen, J. & Bishop, M. (Eds). Handbook of Research on Educational Communications and Technology,  (151-160), Springer: New York.

Ogan, C., Karakus, T., Kursun, E., Cagiltay, K. & Kasikci, D.N. (2012). Lessons Learned from Cognitive Interviewing and Responses to Survey Questions in the EU Kids Online Study, In Livingstone, S., Haddon, L. & Görzig, A. (Eds). <Children, risk, and safety on the internet> (pp. 33-44) ISBN: 978-1-84742-882-0 UK:The Policy Press.

Bixler, B., Cady, D., Ohmberger, M.,  Huang, W., Joosten, T. and Karakus, T. (2010, online book). All I Really Needed to Know I Learned by Playing Games, In Dikkers, S. M., Zimmerman, E.,  Squire, K. & Steinkuehler, C.  (Eds.). Real time research: experiments in improvisational game scholarship (pp. 48-57), ISBN: 978-0-557-68876-0 Pittsburgh, PA : ETC Press. (Accessible at http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1875467)

Uluslararası İndexli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kasikci, D.N., Cagiltay, K., Karakus, T., Kursun, E., Ogan, C. (2014). Findings of European Online Kids Project (EU Kids Online): Internet Habits and Safer Internet Use Among Children from Turkey and Europe, Egitim ve Bilim, 39(171), 230-243 (SSCI)

Ogan, C., Karakus, T. & Kursun, E. (2012) Methodological issues in a survey of children’s online risk-taking and other behaviours in Europe, Journal of Children and Media, Special Issue.

Sancar Tokmak, H. & Karakus, T. (2011). ICT Pre-service Teachers’ Opinions about the Contribution of Initial Teacher Training to Teaching Practice, Contemporary Educational Technology, 2011, 2(4), 319-332.

Ozcelik, E., Karakus, T., Kursun, E. & Cagiltay, K. (2009). An Eye-tracking Study of How Color Coding Affects Multimedia Learning. Computers & Education , 53(2), 445-453. (SSCI)

Karakus, T., Inal, Y. & Cagiltay, K. (2008). A Descriptive Study Of Turkish High School Students’ Game-Playing Characteristics and Of Their Considerations Concerning The Effects of Games, Computers in Human Behavior, 24(6), 2520-2529. (SSCI)

Tuzun, H., Yilmaz Soylu, M., Karakus, T., Inal, Y., & Kizilkaya, G. (2009). The Effects of Computer Games On Primary School Students’ Achievement and Motivation In Geography Learning. Computers & Education, 52(1), 68-77 (SSCI)

Inal, Y., Karakus, T. & Cagiltay, K. (2008). Turkish High School Students’ Considerations, Expectations and Awareness on Distance Education. Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) 9 (4), pp. 63-76.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kursun, E., Karakus, T., Yilmaz, A., Cagiltay, K., Isler, V., Tezcan, U. & Gurdal, S. (2012). Eğitmen konsol yazılımları için kullanıcı arayüzü kılavuzu geliştirilmesi ve geçerleme süreci, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi özel sayısı, 11(1), 177-186.

Uluslararası Konferans Bildirileri

Karakuş, T. & Üstün, A.G. (2014). Uzamsal Becerilerin Üç Boyutlu Masaüstü Sanal Gerçeklik Ortamlarındaki Deneyim Üzerine Etkileri, ICITS 2014 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18-20 Eylül, 2014, Edirne, Turkey.

Avinç, Z., Karaman, A. & Karakuş, T. (2014). Dijital Oyunlarda Oynanabilirlik, Kullanılabilirlik ve Akış Deneyimi Arasındaki İlişki, ICITS 2014 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18-20 Eylül, 2014, Edirne, Turkey.

Göksu, İ., Aslan, A. & Karakuş, T. (2014). 10 Yıl Önce ve Sonraki Popüler Dijital Oyunlar Arasında Kültürel Etkiye Dair Bir Karşılaştırmalı İçerik Analizi, ICITS 2014 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18-20 Eylül, 2014, Edirne, Turkey.

Fiş Erümit, S. & Karakuş, T. (2014). Oyunlaştırma  Stratejilerinin  Eğitimde  Kullanımına  Yönelik  Modelin  Geliştirilmesi:  Tasarım  Tabanlı  Bir  Çalışma, ITTES – 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 20-22 May, 2014, Afton Sandıklı, Turkey.

Fidan, A., Kazez, H. & Karakuş, T. (2014). Ebeveynlerin  Çocuklarının  Bilgisayar  Oyunu  Oynamalarına  Karşı  Tutumunun  İncelenmesi, ITTES – 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 20-22 May, 2014, Afton Sandıklı, Türkiye.

Özcan, K. V. , Akbay, M. & Karakuş, T. (2014). Üniversite  Öğrencilerinin  Oyun  Oynama  Alışkanlıklarının  Uzamsal  Becerilerine, ITTES – 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 20-22 May, 2014, Afton Sandıklı, Türkiye.

Reisoglu, I., Baydas, O., Coban, M., Günay, F., Karakus, T., & Goktas Y. (2013). Educational potential of 3D virtual learning environments. Paper presented at the meeting of the Association for Educational Communications and Technology International Conference Anaheim, Los Angles.

Baydas, O., Topu, B., Yilmaz, R., Karakus, T., Ozturk, M. E., & Goktas Y. (2013). Orchestrating instruments in designing 3D Virtual worlds for leaning: A framework of design. Paper presented at the meeting of the Association for Educational Communications and Technology International Conference Anaheim, Los Angles.

Turan, Z., Karakus, T., Kursun, E. & Topu, F.B. (2013). Online Risks and Coping Strategies of Children, Paper Presented at 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Karadeniz Techical University 26-28 June, 2013, Trabzon, Turkey

Aydemir, M. & Karakus, T. (2013). Üst-Biliş Süreçlerinin Harekete Geçirilmesi: Bir Yüksek Lisans Dersinin Öğretim Tasarımı ve Değerlendirilmesi, Paper Presented at 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Karadeniz Techical University 26-28 June, 2013, Trabzon, Turkey

Topu, F. B., Karaman, A., Reisoğlu, İ., Karakuş, T. (2013). Kış sporları 3 boyutlu sanal öğrenme ortamının tasarımı. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Reisoğlu, İ., Günay, F., & Karakuş, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin 3B sanal ortamda kış sporlarını öğrenmeye yönelik algıları. 7. International Computer and Instructional Technologies Syposium, 6-8 Haziran 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Ogan, C., Karakus, T. & Kursun, E. (2012). The Role of Questionnaire Construction and Cognitive Interviewing in the Assessment of Children’s Online Risk-Taking and Other Activities, Paper presented at International Communication Association Conference, Phoenix, AZ.

Cagiltay, K., Karakus, T., Kursun, E., Kasikci, D. N., Cankar, I. & Bayzan, S. (2011). The Use Of Social Networks Among Children in Turkey, paper presented in EU Kids Online II Final Conference, London, UK, 22-23 September, 2011.

Karakus, T. & Sancar Tokmak, H. (2011). Teacher Candidates’ Perceptions about the Effects of the Educational Courses on Their Teaching Practice. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 (pp. 1864-1869). Chesapeake, VA: AACE.

Karakus, T. (2010). Technology Integration via Faculty Mentoring Approach: An Investigation with Activity Theory Framework, Association for Educational Communications and Technology 2010 Convention, Anaheim, CA, October 26-30, 2010, p. 87.

Karakus, T. (2010). Novice Instructional Designers’ Experience of Development of Learning Platform in 3D Virtual Environment: Issues and Challenges, Association for Educational Communications and Technology 2010 Convention, Anaheim, CA, October 26-30, 2010, p. 101.

Karakus, T., Gedik, N. & Cagiltay, K. (2010). The Use and Evaluation of Studio Approach in the Design of Instructional Technologies, Abstract in the Proceedings of 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey, 24-26 September, 2010, p. 607.

Karakus, T., Kursun, E.. & Cagiltay, K. (2010). The Findings of the EU Project Intended for Game Base Learning and Educational Games Workshop, Abstract in the Proceedings of 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey, 24-26 September, 2010, p.606.

Kara, N., Aydin, C.S., Yildiz, I., Karakus, T. & Cagiltay, K. (2010). Smart Toy Project for Kindergarten Children, Abstract in the Proceedings of 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey, 24-26 September, 2010, p.594.

Baran, E., Karakus, T., Demirarslan, Y. & Shah, K. (2009). Usability Cases in Education: Experiences, Challenges and Lessons Learned, Association for Educational Communications and Technology 2009 Convention, Louisville, KY, October 27-31, 2009.

Shah, K., Correia, A.P. & Karakus, T. (2009). Flexible Online Learning and Game-based Learning Environments: Do They Make a Happy Marriage? In M. Simonson (Ed.), 32nd Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers (pp. 403-407). ). Louisville, KY, 2009.

Karakus, T., Yusop, F. D., Baran, E., Demirarslan, Y. & Cagiltay, K. (2009). Investigating Novice Instructional Designers? Experience and Challenges in a Game Design Course: An Activity Theory Approach, In Simonson, M. R. (Ed.) In 32nd Proceedings of Association for Educational Communications and Technology. (pp. 249-255). Louisville, KY.

Karakus, T., Arslan-Ari, I., Uzun, E., Cagiltay, K. & Yildirim, S. (2009).  An Investigation and Comparison of Students? and Instructors? Perspectives of ICT Use in Higher Education, In Simonson, M. R. (Ed.) In 32nd Proceedings of Association for Educational Communications and Technology. (pp. 117-120). Louisville, KY.

Ali, S.N.,Correia, A.P., Iino, H. & Karakus, T. (2009). Effectiveness of an Online Master’s Program from Students’ Perspective, Iowa Technology Education Connection Conference, October 11-13, Coralville, Iowa, USA.

Shah, K., Correia, A.P. & Karakus, T. (2009). Alternative Technology Exploratorium: Efforts to Bring Mainstream Gaming Into Teacher Education. Games, Learning and Society Conference (GLS), June 10-12, Madison, Wisconsin, USA.

Ogan, C.,  Karakus, T.,  Inal, Y. & Cagiltay, K. (2009). Gender and Teenage Computer Use and Gaming Activity in Turkey and the United States. EU Kids Online Conference, June 11th, London, England.

Karaman, S., Kursun, E. & Karakus, T. (2009). Web-based Course Design Preferences of Pre-service Chemistry Teachers with Learning Objects. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2009 (pp. 398-405). Chesapeake, VA: AACE.

Inal, Y., Karakus, T. & Cagiltay, K. (2008). Designing Narratology-Based Educational Games with Non-players. Proceedings of the 3rd International Conference on E-Learning and Games, 2008  (pp. 528-534), Nanjing, China.

Karakus, T., Sancar, H. & Cagiltay, K. (2008). An Eye Tracking Study: The Effects of Individual Differences on Navigation Patterns and Recall Performance on Hypertext Environments. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008 (pp. 1272-1278). Chesapeake, VA: AACE.

Sancar, H., Karakus, T., Karaca, F. & Yuksel, P. (2008). Exploring the Affects of the Implementation of the Heuristic Professional Learning Modelling Principles on an In-Service Training. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008 (pp. 3925-3936). Chesapeake, VA: AACE.

Tuzun, H., Yilmaz Soylu, M., Karakus, T., Inal, Y., & Kizilkaya, G. (2008). The effects of computer games on primary school students achievement and motivation in geography learning. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, March, 24-28, New York, NY, USA

Inal, Y. , Karakus, T. & Cagiltay, K. (2007). Children’s Interaction and Expectations in a Social Game Environment. Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU’07) pp. 181-187

Inal, Y., Karakus, T. & Cagiltay, K. (2007).  Understanding High School Students’ Readiness and Awareness About Distance Education To Improve Distance Education, AECT International Convention, October 23 – 27, Anaheim, California, USA

Sancar, H., Karakus, T. Cagilltay,K. (2007). Learning a New Game: Usability, Gender and Education, Proceedings of 3rd Technology Enhanced Learning Enlargement Workshop in 3rd Balkan Conference in Informatics, September 27-29, Sofia, Bulgaria

Yildiz, I., Karakus, T., Kursun, E., Uzun, E. & Karaaslan, H. (2007). Random Assigned Collaborative Working In A Distance Education Course: Experience And Recommendations Of Students. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2007 (pp. 4505-4510). Chesapeake, VA: AACE.

Ozcelik, E., Karakus, T., Kursun, E. & Cagiltay, K. (2007). Color Coding Effect on Multimedia Learning and Visual Search: An eye-tracking approach, AERA Annual Meeting and Exhibition, April, Chicago, USA

Karakus, T., Adiyaman, Z., Askun, C. Baran, B. Bayir, G., Demirel, F. and others (2006). What People in Turkey Think About E-Learning? Their Awareness and Preferences, International Open and Distance Learning (IODL) Symposium Proceedings, pp. 585-598.

Karakus, T., Inal, Y. & Cagiltay, K. (2006). Preservice Computer Teachers’ Selections of Game Design Dynamics Based upon Their Game Preferences, Habits and Technical Backgrounds. In E. Pearson & P. Bohman (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2006 (pp. 2337-2342). Chesapeake, VA: AACE.

Kursun, E., Karakus, T. (2005). Uzaktan Eğitimde Akıllı Sınıf Uygulamaları: ODTÜ Akıllı Sınıf Örneği, 5. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Sakarya, Türkiye, 21-23 Eylül 2005.

Ulusal Konferans Bildirileri

Topu, F. B., Turan, Z., Karakus, T. & Kursun, E. (2013). Parental Support For Internet Safety, 1st Children and Information Safety Congress, Ankara University, Medical School, 7-8 November, 2013, Ankara, Turkey

Kursun, E., Karakus, T., Yilmaz, A., Cagiltay, K., Isler, V., Tezcan, U. & Gurdal, S. (2011). Eğitmen konsol yazılımları için kullanıcı arayüzü kılavuzu geliştirilmesi ve geçerleme süreci, Dördüncü Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve  Simülasyon Konferansı Bildiri Kitabı,  (pp. 464 – 473), Ankara, Türkiye:

Cagiltay, K., Ogan, C., Kasikci, D. N., Karakus, T. and Kursun, E. (2010). EU Kids Online Türkiye Bulguları.  Presented at XV. Internet at Turkey Conference, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul: Turkey, 2-4 December, 2010.

Uzun, E., Karakuş, T., Kurşun, E., & Karaaslan H. (2007). Öğrenci Gözüyle Aşırma (İntihal): Neden Ve Çözüm Önerileri. Akademik Bilisim 2007 Konferansi, 31 Ocak-2 Şubat 2007, Kütahya, Türkiye.

Tüzün, H., Yılmaz, M., Karakuş, T., İnal, Y. ve Kızılkaya, G. (2006). Bilgisayar Oyunlarinin Öğrencilerin Öğrenme ve Motivasyonuna Olan Etkileri,  Akademik Bilişim 2006 Konferansı, 9-11 Şubat 2006, Denizli, Türkiye.

Seminerler

Cagiltay, K. & Karakus, T. (2010). Taşınabilir Göz İzleme Cihazı, Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi 2010 Altyapı Tanıtım Seminerleri, ODTÜ -TSK MODSIMMER, December 10, 2010, Ankara: Turkey.

Karakus, T. (2010). Uçuş Simülatörlerinin Eğitmen Konsol Yazılımları için Kullanıcı Arayüzü Klavuzu Geliştirilmesi, Türkiye’de Uçuş Eğitim Simülatörü Sektörünün Mevcut Durumu ve Hedefleri Çalıştayı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, November 26, 2010, Ankara: Turkey.

Shah, K., Correia, A.P. & Karakus, T. (2009). Alternative Technology Exploratorium: Efforts to bring main stream gaming into teacher education, Iowa State University Curriculum and Instruction, September 2009, Ames, Iowa, USA

Karakus, T. , Inal, Y. & Cagiltay, K. (2008). Introduction of SimGE (Simulations and Games in Education) Research Group and Its Activities. Invited panel at the Second National Student Convention of Computer Education and Instructional Technology, May 2008, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey

Çalıştaylar

Cagiltay, K., Karakus, T., Kursun, E. (2010). ENGAGE Game Based Learning. Full Day workshop to be delivered at Near East University, Faculty of Education, Nicosia, North Cyprus, December 17, 2010.

Cagiltay, K.,Kursun, E. & Karakus, T.,  (2010). Workshop: Using Computer Games in Education, 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey, 24-26 September, 2010

Cagiltay, K., Karakus, T., Kursun, E. (2010). ENGAGE Game Based Learning. Full Day workshop to be delivered at Middle East Technical University, Faculty of Education, Ankara, Turkey, February 26, 2010

Correia, A.P., Baran, E., Desmiraslan, Y., Karakus, T., Shah, K. & Yusop, F. (2009). Web 2.0 Technologies for Virtual Collaboration: How to Design and Support Successful Learning Experiences? Half-day workshop to be delivered at the Association for Educational Communications and Technology 2009 Convention, Louisville, KY, October 27-31, 2009.

Basın Toplantıları

Cagiltay, K., Ogan, C., Kasikci, D. N., Karakus, T. and Kursun, E. (2010, October 21). EU Kids Online Türkiye Bulguları. Presented at  General Directorate of Family and Social Studies, Ankara: Turkey.